top of page

VISIE

 

Bij ons is iedereen V(V)IP

 

Veiligheid en Vertrouwen

GO! Klaverblad maakt je weerbaar en biedt je een veilig (t)huis van vertrouwen.

Als VVIP-leerling van het Klaverblad mag je van ons schoolteam verwachten dat jij je kan ontwikkelen  in een veilige omgeving zowel op het gebied van emotionele veiligheid als infrastructuur.

 

 

Verdraagzaamheid

Iedereen verschillend en uniek maakt het Klaverblad mooier en sterker.

Ieder kind wordt bij ons gewaardeerd voor hun persoonlijkheid en hun kwaliteiten. Elk kind beschouwen wij als een uniek individu en behandelen we in zijn uniek zijn. Onze VVip –benadering stelt kinderen in staat het beste in zichzelf naar boven te halen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met een open blik naar anderen kijken. Verdraagzaamheid vertalen wij als respect hebben voor anders zijn en anders denken ,constructief  omgaan met verschil.

 

 

Integratie

Elk kind verdient een volwaardige plaats op onze school en in de maatschappij.
Integratie betekent voor ons dat wij de kinderen vaardigheden trachten bij te brengen die zij  in hun dagelijks leven zullen nodig hebben en dat zij het aangeleerde van in de klas kunnen toepassen in de leefsituaties. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen  gepast gedrag stellen bij uitstappen die wij maken en ook bij deelname aan sport- en cultuuractiviteiten in en om de gemeente. Wij trachten de schoolverlaters te helpen bij het maken van een gemotiveerde studiekeuze en geven hen de kans om met ons enkele scholen te bezoeken.

 


Persoonlijkheid

We gaan samen op zoek naar jouw talent. Hoe jij denkt en voelt is voor ons belangrijk!
Ieders persoonlijkheid vinden wij uniek. Klaverblad wil de nadruk leggen op het verder ontwikkelen van de talenten en mogelijkheden van elk kind en dit op zijn/haar eigen tempo. We leren de kinderen omgaan met  hun eigen emoties en het aanvaardingsproces dat je niet in alles het beste kan zijn. 

bottom of page