top of page

Visie

Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Aanbod

Als school voor buitengewoon onderwijs geven wij onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, voor jongens en meisjes van 6 tot en met 13 jaar met een mogelijke verlenging tot 14 jaar.

 

In Klaverblad kunnen kinderen met ernstige leermoeilijkheden terecht binnen ons basisaanbod. Wij proberen hen met aangepast onderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden in hun leerproces, op weg naar hun volwassenheid.

 

Kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum vinden op onze school een aanbod binnen de bestaande klassen Type Basisaanbod.

Als school kiezen we voor een inclusieve werking type 9, waarbij alle kinderen met verschillende onderwijsbehoeften samenleven en samenleren.

 

bottom of page