top of page

​Onze troeven

Wij bieden onderwijs in kleine pedagogische eenheden waar gebruik gemaakt word van aangepaste methoden. Binnen deze klassen worden de kinderen verdeeld in verschillende niveaugroepjes naargelang hun mogelijkheden.

Om zo groot mogelijke slaagkansen te verwezelijken in hun verdere ontwikkeling bieden we functioneel onderwijs aan. Dit houdt in: het aanleren van vaardigheden die het zelfstandig functioneren in de maatschappij bevorderen. Om dit te optimaliseren, werken onze paramedici ook mee geïntegreerd in de klassen bij bepaalde activiteiten.

Onze school hecht enorm veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Er wordt in de klassen extra ondersteuning gegeven om sociale vaardigheden bij de kinderen te stimuleren en aan te leren. Een antipestbeleid staat bovenaan genoteerd in de visie van onze school!

Binnen onze school lezen wij op klas overschrijden niveau: niveaulezen.  Alle kinderen met eenzelfde leesniveau oefenen in een groepje van maximum 5 kinderen samen met een eigen begeleider.

STEM: De kinderen van onze school stromen vaak uit naar een beroepsgerichte, technische vorming. Daarom besteden we veel aandacht aan techniek en praktisch probleemoplossend denken, samenwerken.

We gaan exploreren en experimenteren, leren allerhande materialen hanteren, we leren nauwkeurig meten, wegen, plooien, kijken ….  Op deze manier ontdekken we snel waar de talenten en interesses van onze leerlingen liggen en kunnen we hen gericht doorverwijzen.

Als school hechten wij ook veel belang aan hygiëne en gezonde voeding.

Wij nemen deel aan het MOS project (Milieuzorg Op School). Alle kinderen leren het afval correct sorteren

(Twee) Jaarlijks organiseert de school bos-, of zeeklassen.

Minstens één maal per jaar wordt er een projectweek georganiseerd, waarbij er klas overschrijdende activiteiten op het programma staan

Wij zijn een sportieve school. Onze kinderen krijgen wekelijks 2 uren lichamelijke opvoeding en gaan 1x per maand zwemmen. Er worden sportdagen georganiseerd en om de sociale integratie te bevorderen nemen onze leerlingen deel aan sportevenementen in de regio.

bottom of page