top of page

Orthopedagoge

  • Nauwkeurig bepalen van de beginsituatie van elke leerling

  • In overleg met het schoolteam, mee uitwerken van handelingsplannen

  • Regelmatige evaluatie van de vorderingen van elke leerling

  • De ouders informeren betreffende de onderwijs- en opvoedingsactiviteit op school, met oog op een vlotte samenwerking tussen school en gezin

bottom of page