top of page

Ergotherapeut

  • Stimulatie van de visuele- en de ruimtelijke vaardigheden

  • Ontwikkelen en verbeteren van de voorbereidende, de algemene en de specifieke schrijfmotoriek

  • Bevorderen van het functioneel handelen en de handvaardigheid

  • Verbeteren en inoefenen van de vaardigheden en zelfredzaamheid

  • Zij werken ook klasondersteunend (bijvoorbeeld tijden de CREA les)

bottom of page