top of page

De klassen

Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om de één of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen.

We zijn dan ook "buitengewoon" in onze manier van werken.

Elk kind begeleiden we op zijn niveau en in zijn tempo. Daarom is bij ons het aantal kinderen in een groep veel kleiner.

 

 

Niet alleen leerkrachten begeleiden uw kind, maar ook andere gespecialiseerde personeelsleden, onder meer opvoedend hulppersoneel, paramedisch en sociaal personeel, psychologisch, orthopedagogisch en medisch personeel. Zij gebruiken speciale leermiddelen, methodes en therapieën.

bottom of page